copyright@2015  www.rukpet.com

 สัตว์เลี้ยง เป็นหนึ่งอย่างที่กลายสิ่งจำเป็นในการดำรงค์ชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะว่า ไม่ว่าในแต่ละยุคจะเห็นสัตว์เลี้ยงนั้น มีความจำเป็นต่อการดำรงค์ชีวิตมาก ไม่ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการล่าสัตว์ในการแบ่งเบาภาระการทำงาน เป็นเพื่อนคลายเหงาได้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆนั้นต่างก็มีประโยชน์ในหลายๆด้านบางคนเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความเจริญมาแล้ว เลี้ยงเป็นเพื่อหลายคนคงเคยได้ยินว่าสุนัขช่วยชีวิตคนได้ นั้นหลายถึงความซื่อสัตย์ที่มีต่อเจ้าของ แมวสามารถที่จะไร่จับหนู ปลาเอาได้ดูเพื่อความสวยงาม แม้กระทั้งกระต่ายเองก็มีคนเลี้ยงเป็นจำนวนมาก พร้อมสัตว์ที่หลายคนกลัวแต่ก็มีคนบางคนที่เลี้ยงมันอย่างเช่น งู ซึ่งต้องควรศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลมันด้วย เพื่อที่จะได้รู้จักนิสัยและกาดำรงค์ชีวิตของมัน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามที่เราเลี้ยงนั้นจะต้อง มีความดูแลเอาใจใส่มันด้วย เพื่อจะได้เป็นเพื่อนที่ดี และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเราได้นานๆ เพราะบางคนนั้นอยากเลี้ยงแต่ไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะขาดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูนั้นเอง สัตว์เลี้ยง ถือได้ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดี สร้างความสุขได้ รวมทั้งแหล่งที่มาที่ไปของสายพันธุ์ แหล่งที่ขายสัตว์เลี้ยงต่างๆ จะเป็นการช่วยในการเลือกซื้อที่ดีขึ้น